Skip to main content

Hallo!

Wij zijn DEGENER,

Wij snappen dat voor ZZP’ers en MKB’ers het op orde houden van financiën vaak een dilemma is. Aan de ene kant is het moeilijk de controle af te geven, aan de andere kant is alles zelf doen ook geen pretje. DEGENER vindt een balans tussen deze twee; met onze hands-on mentaliteit lossen we problemen op en blijven we betrokken bij onze klanten in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Beleid en strategie

Het hele denken en handelen van DEGENER is gericht op?

Maximale klantentevredenheid

Al onze medewerkers werken toe naar één gezamenlijk doel: het beste voor de klant. Wij streven naar maximale klanttevredenheid en duurzame relaties met iedere klant.

Maximale medewerker tevredenheid

DEGENER vindt het belangrijk te investeren in de eigen medewerkers. DEGENER wilt ook een betrokken werkgever zijn, met ook voor een goede balans tussen werk, opleiding en privé.

Maatschappelijke betrokkenheid

DEGENER wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dicht bij, in eigen regio. Daarom sponsoren wij -heel bewust- vooral regionale (sport)organisaties, evenementen en goede doelen. Veelal zijn onze oprichter en medewerkers zelf actief betrokken, als bestuurslid of als medeorganisator.

Innovatie

Welke ontwikkelingen zijn voor ons belangrijk?

Als DEGENER denken en handelen wij altijd met een gezonde ondernemingsgeest. We houden de markt dan ook nauwlettend in de gaten en weten wat er in de markt speelt. Uw professional zit in minimaal één of meerdere kennisgroepen en is goed op de hoogte van de laatste feiten binnen zijn of haar vakgebied.

Om de kwaliteit vab onze dienstverlening te blijven garanderen zijn de professionals van DEGENER constant bezig hun kennis te vergroten en te verdiepen door het volgen van workshops, opleidingen en vakliteratuur.

Gedurende onze loopbaan specialiseren we ons verder in de innovatie en optimalisatie van administratie processen. U kunt naast onze gespecialiseerde professionals ook profiteren van onze online dienstverlening. Zo werken wij met enkele softwareprogramma’s die efficiency waarborgen. Op deze wijze kunt u veel tijd en geld besparen.

Maatschappelijk verantwoord

Mens, maatschapij en mileu

Ondernemen is een maatschappelijke activiteit. Dat legt terecht verplichtingen op, stelt grenzen en vraagt er dus om normen en waarden in acht te nemen. DEGENER is zich hier volledig van bewust. Daarom onderschrijven wij internationale regels en afspraken die geformuleerd zijn door de International Labour Organisation (ILO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO/OECD).

DEGENER onderschrijft van harte de eisen die deze organisaties stellen:

  • Medewerkers werken uit vrije keuze zonder dwang.
  • Ondernemingen leggen de individuele of collectieve arbeidsvoorwaarde contractueel vast.
  • Werkgevers discrimineren niet als ze personeel aannemen.
  • Er is geen kinderarbeid.
  • Ondernemingen respecteren de mensenrechten.
  • Veiligheid en gezondheid van de medewerkers zijn gewaarborgd.

Ethiek
DEGENER beseft dat in veel landen voorlopig nog sociaal en cultureel verankerde situaties blijven bestaan die in strijd zijn met de hierboven genoemde uitgangspunten. Dat neemt niet weg dat wij er alles aan doen om passende en praktische gedragslijnen te ontwikkelen.

Ook op andere gebieden hecht DEGENER veel belang aan een ethische, verantwoordelijke manier van werken. We leven de mededelingsregels strikt na. We hanteren een strak veiligheids- en milieubeleid. We nemen ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover de medewerkers zeer serieus.

Risicobeheersing

Welke beheersmaatregelen worden er getroffen?

Risicomanagement is van essentieel belang voor DEGENER. Door middel van risicomanagement worden er risico’s verhinderd zodat de bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsresultaten niet in gevaar kunnen komen. Een goede risicobeheersing is niet alleen belangrijk voor onze klanten, maar ook voor andere stakeholders, zoals medewerkers en zakenpartners.

Daarom heeft DEGENER een duidelijk beleid geformuleerd om de risico’s binnen het bedrijf te beheersen binnen een helder en consistent systeem. Natuurlijk is het essentieel voor een gezonde onderneming om verantwoorde risico’s te nemen. Maar het is belangrijk om deze risico’s zorgvuldig te identificeren, analyseren, bewaken en beheersen, zodat ze acceptabel zijn.

Gedegen risicomanagement
DEGENER is een informele en platte organisatie. de rol van de oprichter is die van meewerkend voorman. Onze werkwijze is pragmatisch, dienstverlenend en persoonlijk. Centraal staat altijd het beste praktisch resultaat voor de klant.

Door een gedegen risicomanagement beperken we financiële en operationele risico’s en ook de risico’s de relevante wet- en regelgeving niet wordt nageleefd. Binnen de organisatie is iedereen op de hoogte van het risicobeheer.

Ontdek onze vestigingen

Kloosterweg 1,

Heerlen

Torenallee 20,

Eindhoven

Kom jij ons team versterken?

Wij zoeken mensen met durf, die houden van een sprong in het diepe. Ben jij dat?
Goede professionals kunnen we bij DEGENER altijd gebruiken.
Heb jij kwaliteiten te bieden en spreekt onze open bedrijfscultuur je aan?

Dan nodigen we je uit om te solliciteren naar een functie.

Vacatures