Skip to main content
DEGENER kennisbank
< Alle onderwerpen
Je bent hier:

Benodigdheden aangifte inkomstenbelasting 2016

Onderstaand tref je een overzicht aan van de benodigdheden voor de aangifte inkomstenbelasting 2016. Omdat dit slechts een hulpmiddel is, zou het goed mogelijk kunnen zijn dat er bepaalde onderwerpen niet op je situatie van toepassing zijn. Anderzijds kun je ook over gegevens beschikken die niet genoemd staan in onderstaand overzicht, maar die wel van belang zijn voor de aangifte. Bij twijfel kun je dit uiteraard van te voren vragen.

Mocht je naar aanleiding van dit overzicht nog vragen hebben, aarzel dan niet en neem gerust contact op.

Box 1 / werk en woning

 • Jaaropgaven (vaak voldoet de laatste salarisstrook ook);
 • Winst/verliesrekening en/of jaarrekening eenmanszaak/VOF;
 • Overzicht van overige inkomsten;
 • Overzicht van betaalde en/of ontvangen alimentatie;
 • Jaaroverzicht van betaalde premies voor lijfrenten (Dit is een aanvulling op het pensioen. Om te bepalen of de betaalde bedragen in aftrek mogen worden gebracht dien je ook bij de betreffende instantie je factor A op te vragen.);
 • WOZ-waarde van je koopwoning;
 • Overzicht van de betaalde rente in 2016 en de hoogte van je hypotheek per 31-12-2016 in verband met je koopwoning;
 • In geval van een gekochte woning dien je de gemaakte kosten i.v.m. deze woning te overleggen (o.a. de afrekening van je notaris is hierbij van groot belang).

Box 2 / aanmerkelijk belang 
Indien je (in)direct meer dan 5% van de aandelen van een vennootschap in je bezit hebt, is box 2 van toepassing. Als dit het geval is dienen de volgende gegevens in de aangifte te worden verwerkt:

 • Naam van de vennootschap(pen);
 • Overzicht van ontvangen dividend uitkeringen;
 • Ingehouden dividendbelasting;
 • Gegevens omtrent een eventuele verkoop van een vennootschap.

Box 3 / sparen en beleggen 
In box 3 dien je jouw vermogen aan te geven indien je vermogen per 1 januari 2016 meer waard is dan € 24.437. Dit bedrag dient als een vrijstelling gezien te worden waarna het meerdere belast is in box 3. Als je een fiscale partner hebt geldt er in totaal een vrijstelling van € 48.874. Voor het bepalen van de hoogte van de waarde van je vermogen, worden ook de bezittingen van je minderjarige kind(eren) hierbij opgeteld.

Overzichten per 1 januari 2016 van:

 • Jaaroverzichten van bank-, giro- en spaartegoeden;
 • Aandelen, obligaties en dergelijke;
 • (WOZ-)waarden van panden die niet als je hoofdverblijf fungeren;
 • Overige vermogensbestanddelen.

Aftrekposten

Onderstaande aftrekposten zijn aftrekbaar voor zover hier geen vergoeding voor is ontvangen. De kosten zijn niet aftrekbaar als het ten laste van het eigen risico is gekomen.

 • Kosten in verband met de huisarts, tandarts en/of fysiotherapeut;
 • Paramedische behandelingen door een arts (bv. acupunctuur of logopedie);
 • Medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven;
 • Aantal gereisde kilometers in verband met een ziekte of invaliditeit (tandarts, dokter en ziekenhuisbezoeken);
 • Bepaalde hulpmiddelen (bv. steunzolen, gehoorapparaten, rollators, kunstgebitten en prothesen);
 • Een dieet op doktersvoorschrift.

Overige aftrekposten

 • Giften aan goede doelen;
 • Betaalde alimentatie aan je ex-partner;
 • Kosten voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar;
 • Studiekosten.

 


 

Inhoudsopgave