Skip to main content
DEGENER kennisbank
< Alle onderwerpen
Je bent hier:

Benodigdheden aangifte inkomstenbelasting 2020

Onderstaand tref je een overzicht aan van de benodigdheden voor de aangifte inkomstenbelasting 2020. Omdat dit slechts een hulpmiddel is, zou het goed mogelijk kunnen zijn dat er bepaalde onderwerpen niet op jouw situatie van toepassing zijn. Anderzijds kun je ook over gegevens beschikken die niet genoemd staan in onderstaand overzicht, maar die wel van belang zijn voor de aangifte. Bij twijfel kun je dit uiteraard vragen.
Mocht je naar aanleiding van dit overzicht nog vragen hebben, aarzel dan niet en neem gerust contact op.

Inkomsten

 • Jouw jaaropgaven over 2020
  En als u die niet hebt: uw salarisstroken
 • Jaarstukken van jouw onderneming
 • ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

 • het jaaroverzicht 2020 van jouw betaalrekening
 • het jaaroverzicht 2020 van jouw spaarrekening en dat van uw kinderen
 • het jaaroverzicht 2020 van jouw beleggingen

Wonen

 • de WOZ-waarde van jouw huis met peildatum 1 januari 2019
  Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die je vorig jaar van de gemeente hebt gekregen.
 • de jaaropgaaf van jouw hypotheek
 • bij koop of verkoop van jouw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

 • giften
 • zorgkosten die je niet vergoed hebt gekregen
  De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag je niet aftrekken.
 • betaalde partneralimentatie
 • als je geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig

 • gegevens van leningen en andere schulden
 • gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • dividendgegevens

Alleen als je deze hebt gehad:

 • de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2019
 • de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2019

 


Inhoudsopgave