Skip to main content
Financieel

Wijzigingen voor 2015

Door 13 oktober 2014juli 5th, 2022Geen reacties3 min read
Blog voorbeeld

HEERLEN – Binnen het belastingstelsel zullen er veel onderwerpen veranderen per 1-1-2015. De regering heeft een tariefwijziging in de inkomstenbelasting vastgesteld, een nieuwe arbeids- en ontslagregeling opgesteld en de werkkostenregeling aangepast. 

Inkomstenbelasting

De wijzigingen in de inkomstenbelasting zullen duidelijk te merken zijn in uw portemonnee. Het tarief van schijf 1 zal verhoogd worden naar 37% (een stijging van 0,75%) voor de eerste 19.822 euro in 2015. Ook worden er meer inkomsten belast tegen het hoogste tarief van 52%.

Bovenop deze tariefwijzigingen zullen er ook heffingskortingen geschrapt worden, zoals de ouderschapskorting en de alleenstaande ouderkorting. Deze regelingen vallen onder de zogenoemde kindregeling. De invulling van deze nieuwe regeling is echter nog niet helemaal rond, waardoor de belastingvoordelen voor u nog niet te voorzien zijn.

Er worden niet alleen heffingskortingen opgeheven, maar ook gewijzigd. De inkomensafhankelijke kortingen zijn, voor lagere inkomens, iets toegenomen.

Niet alleen de belastingtarieven en heffingskortingen zijn veranderd binnen het systeem van de inkomstenbelasting. De hypotheekrente aftrek is ook iets beperkt. De maximale aftrek is bijgesteld, van 52% naar 51% in 2015.

Arbeids- en ontslagregelingen

In het kader van de Wet Werk en Zekerheid zijn de arbeids- en ontslagregelingen aangepast voor volgend jaar.

De bestaande arbeidsregelingen stellen dat er vier keer een verlenging van het contract gegeven mag worden, in een tijdsbestek van maximaal drie jaar. Dit zal teruggebracht worden naar een tijdsbestek van maximaal twee jaar. Ook is de regeling voor flexwerkers aangepast en zullen zij beter beschermd worden door deze regeling.

Ook is de ontslagregeling per 1 juli 2015 aangepast. Mochten er bijvoorbeeld ontslagen vallen om bedrijfseconomische redenen en vanwege arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar), dan worden deze ontslagen via het UWV geregeld. Bij ontslagen om persoonlijke redenen of zonder wederzijdse goedkeuring, is de rechtsgang naar het kantongerecht noodzakelijk.

Wanneer een werknemer ontslagen wordt, heeft deze recht op een ontslagvergoeding. Deze vergoeding heeft een nieuwe naam gekregen en een nieuwe invulling, namelijk de transitievergoeding. Deze transitievergoeding bestaat vanaf 1-7-2015 uit een vergoeding die opgebouwd wordt vanaf het derde dienstjaar, met een maximale uitbetaling van 75.000 euro.

Binnen deze Wet Werk en Zekerheid is ook de WW aangepast. Het maximale termijn bedraagt op dit moment drie jaar en twee maanden. Dit wordt stapsgewijs terug gebracht naar twee jaar. Ook wordt verwacht van de mensen in de WW dat zij na zes maanden een passende baan aannemen.

Werkkostenregeling

Vanwege de vele haken en ogen in het keuzesysteem is er vanaf 1-1-2015 besloten om de werkregeling onder één noemer te brengen. In 2014 valt de keuze om 1,5% van de totale loonsom onder de werkkostenregeling te laten vallen. In 2015 wordt dit teruggebracht naar 1,2% van het totale fiscale loon (vrije ruimte). Kleine bedrijven zullen goed op hun vergoedingen moeten letten, want de eindheffing over het overschreden bedrag bedraagt 80%.

Al deze veranderingen zullen bijdragen aan een stabielere en heldere economie doormiddel van de Participatiesamenleving.

 

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.