Skip to main content
Operationeel

2013 administratie afronden

Door 11 januari 2014juli 5th, 2022Geen reacties3 min read
Blog voorbeeld

HEERLEN – Het jaar 2013 is alweer voorbij. Met enige hoop en zicht op economisch herstel richten we vol verwachting de blik op 2014. Toch dient 2013 nog administratief goed afgerond te worden. Een gedegen administratie zorgt namelijk voor minder perikelen bij de jaarrekening en de aangifte.

  • Houd rekening met bijzonderheden in laatste BTW-aangifte
  • Zorg voor sluitende rittenadministratie
  • Maak gebruik van versneld afschrijven
  • Vernietig oude gegevens
  • Veranderingen 2014

BTW-aangifte

De maand december valt traditioneel in de laatste BTW-aangifte van het kalenderjaar. In deze laatste aangifte dient u extra alert te zijn op de BTW-aspecten. Op grond van BUA (Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting) dient in de laatste BTW-aangifte van het boekjaar een correctie (op eerder volledig afgetrokken BTW) te worden aangegeven – indien de bevoordeling groter is dan € 227 exclusief BTW per personeelslid. Het BUA heeft betrekking op kosten met een consumptief karakter. Zoals relatiegeschenken, kerstpakketten, personeelsfeesten, de kantineregeling (dranken en spijzen) en verstrekkingen voor persoonlijke doeleinden van het personeel (bijvoorbeeld beschikbaar stellen van sportaccommodaties).

Tevens dient u in de laatste BTW-aangifte rekening te houden met correcties voor privégebruiken. De meest bekende is de correctie privégebruik zakelijke auto.

Mogelijk is voor u ook de KOR (Kleine ondernemersregeling) en de jaarglobalisatie (bij margeregeling) van toepassing.

Sluitende rittenadministratie

U kunt als bestuurder van een auto van de zaak onder de bijtelling uitkomen. Hiervoor moet u met een sluitende ritten-administratie aantonen dat u onder de 500-kilometergrens voor privégebruik bent gebleven.

Versneld afschrijven

Van in de 2e helft van 2013 gedane investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, mag in 2013 maximaal 50 procent willekeurig worden afgeschreven.

Vernietigen oude administraties

De wettelijke bewaartermijn voor uw administratie is zeven jaar. Per 1 januari kunt u –in beginsel- uw administratie tot en met boekjaar 2005 vernietigen. Let u wel op dat u niet documenten zoals aktes, pensioen- en lijfrentepolissen en dergelijke vernietigt. Daarnaast geldt een bewaartermijn van negen jaar voor uw administratie inzake het gebruik van onroerende zaken.

Veranderingen 2014

Naast het goed afsluiten van de administratie 2013, is het ook een goed moment nog even stil te staan bij komende veranderingen in 2014. Zorgt u dat u goed voorbereid bent op de volgende veranderingen:

SEPA

Per 1 februari gaat Nederland over op SEPA. De vertrouwde Nederlandse bankrekeningnummers komen hiermee te vervallen. Ze worden vervangen door een langer Europese rekeningnummer IBAN.

Werkkostenregeling

2014 is het laatste jaar waarin gebruik kan worden gemaakt van de overgangsregeling. Maak gebruik van deze periode om nu al in kaart te brengen welke vergoedingen of verstrekkingen opgenomen zijn in de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers. U kunt daar niet mee wachten totdat de werkkostenregeling realiteit en verplichte kost is. Ook moet u voortijdig uw werknemers op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.

BTW-jaaraangifte

Per 1 januari wijzigen de voorwaarden voor het doen van de BTW-aangifte per jaar. Voldoet u aan de voorwaarden, dan ontvangt u van de Belastingdienst een brief.

Werk aan de winkel

U ziet, er is nog genoeg werk aan de winkel. Uw financieel specialist kan u uiteraard altijd bijstaan in de afwikkeling van uw boekjaar.